Iosono Nirvana

V-16 JV-16

Iosono Nirvana ”Nanda” ♀

 

nandavoittaja

Syntynyt: 5.3.2016
Terveys:
Tulokset: SERT, V-16 ja JV-16
Omistajat: Inka, Erja ja Liisa Luomanmäki
Sukutaulu: KoiraNet

nanda-eifocus3

nanda8kk

nanda17vk

nanda4puolkk2