Cirnecoilla tavattu mystinen sairaus


Olemme törmänneet rodussamme omituiseen sairauteen, joka näyttäisi mahdollisesti periytyvän. Kenties tämä on vielä tässä vaiheessa spekulointia, mutta sairauteen saattaa liittyä pieniä neurologisia ongelmia, erittäin korkeat maksa-arvot ja muutamassa viikossa tapahtuva äkillinen sokeutuminen. Toistaiseksi tähän sairauteen sairastuneita koiria on tavattu kolme kappaletta ja ne ovat kaikki lähisukulaisia. Sairaus on puhjennut näille koirille 7-9 vuoden iässä, harmittavasti siis jo mahdollisen jalostuskäytön jälkeen.

Eläinlääkärit eivät ole vielä kyenneet diagnosoimaan sairautta. Useita sairauksia on jo suljettu pois. Ensimmäinen oire tästä sairaudesta voi olla omituiset neurologiset oireet, kuten etujalan tärinää tai etujalan pientä kouristelua, kompurointia tai heikentynyttä asentotuntoa. Kuukausien, tai jopa vuoden jälkeen ensimmäisistä oireista koira sokeutuu muutamassa viikossa. Sairastuneet koirat ovat käyneet silmiin erikoistuneella lääkärillä sokeutumisen tapahduttua, ja kaikilla on todettu tuntematon verkkokalvon rappeumaa aiheuttava sairaus (SARDS), jonka ei ensimmäisenä sairastuneen koiran diagnoosin aikana ajateltu olevan perinnöllistä. Samalla kaikilla sokeutuneilla koirilla on todettu monessa tuhannessa pyörivät maksa-arvot. Koirilla ei ole kuitenkaan ole ollut mitään muita tyypillisiä maksasairauteen liittyviä muutoksia.

Sairastuneet koirat ovat kuitenkin sopeutuneet sokeutumiseen yllättävän hyvin, ja vanhin sairastunut koira on elänyt sairauden kanssa jo puolet elämästään, seitsemän vuotta. Yksi sairastuneista koirista on jouduttu lopettamaan muun syyn vuoksi.

Näistä sairastuneista koirista kahta koiraa on käytetty jalostukseen. Olemme informoineet kaikkien sairastuneiden koirien jälkeläisten ja sisarten omistajia sairausriskistä ja jos heidän koiransa ovat saaneet jälkikasvua, olemme pyytäneet heitä kertomaan asiasta eteenpäin kasvatinomistajilleen.

Olemme olleet yhteydessä tämän mystisen sairauden osalta Lohen tutkimusryhmään Helsingin yliopistossa, jossa sairautta pyritään tutkimaan. Kaikkien sairastuneiden koirien lähisukulaisten omistajia on pyydetty toimittamaan koiriensa verinäytteet tutkimusryhmälle. Toistaiseksi SARDS:sta ei ole saatu lisätietoa. Facebookissa on SARDS-koirien omistajille englanninkielinen ryhmä ”SARDS Dogs United”, jossa omistajat jakavat sairaudesta ja oireista lisätietoa.

Sairastuneet koirat ovat Iosono Aida di Verdi ja sen kaksi tytärtä Iosono Ifigeneia ja Iosono Incredibile.

Ota yhteyttä

Kennel Iosono

Helsinki, Finland

Email : iosonocirneco@gmail.com